ЕФР и БЛС сключиха споразумение за сътрудничество

ЕФР сключи споразумение за сътрудничество с Католическото болнично обединение на Меркска област и с Българския лекарски съюз (БЛС) и със знанието на Министерство на здравеопазването на Република България. Те заедно започнаха проект за подпомагане на специализацията на източноевропейски лекари. Проектните документи могат да се намерят в рубриката "Проекти" на тази страница и да се прочетат под "Обяви" на страницата на БЛС (www.blsbg.com).