УС на ЕФР бе преизбран

На своето редовно насрочено годишно заседание от 11.10.2008 Общото събрание на ЕФР преизбра с пълно мнозинство действащия Управителен съвет (УС) на ЕФР: Стоян Монев (като председател), Добромир Иванов (като заместник-председател) и Светослав Късовски (като член-касиер). Мандатът на УС се състои от една година.