Общо събрание на ЕФР на 12.12.2009

На 12.12.2009 ще се състои Общото събрание на ЕФР. Поканите за него бяха изпратени в съответствие на устава на сдружението на всички членове. На горепосочената дата ще се представят докладите на УС и на работната група по проектите за подпомагане на специализацията на източноевропейските лекари. Общото събрание трябва да избере и членовете на УС с мандат от една година.