Европейският форум за развитие и Военномедицинска академия - Варна си взаимодействат в областта на обучението на немски студенти по медицина

МБАЛ ВМА - Варна в България прие на 25.07.2010 първият немски студент за едномесечна практика като болногледач във Военната болница на българското Черноморие. Завършването на тази практика е задължително условие за явяване на първи държавен изпит по медицина (т.нар. "физикум") в Германия за всички студенти по медицина. Практиката е от страна на ЕФР безплатна. ЕФР и МБАЛ ВМА във Варна се надяват с тази пилотна инициатива да дадат знак за подпомагане на европейското взаимодействие и за реализация на бъдещи общи инициативи.