Европейският форум за развитие подпомага пациенти

В много случаи през последните дванадесет месеца ЕФР подкрепяше български пациенти при търсенето им на специализирана медицинска помощ в Германия. ЕФР се занима с превода на много епикризи и потърси специализирана помощ за тези пациенти от областите: неврология, неврохирургия и гръбначна хирургия. Много немски специалисти дадоха на разположение знанията си, отчасти и безплатно за постигане на общественополезните цели на ЕФР. Нашата специална благодарност трябва да бъде изказана на: главен лекар д-р мед. А. Нийбур и на цялото Неврологично отделение на Клиника Сърцето на Исус в Мюнстер, на проф. д-р мед. Лилиенквист, началник на Отделението по ортопедия на болница Св. Францискус в Мюнстер и на проф. д-р мед. А. Сеперниа, началник на отделението по нервохирургия на Клиника Св. Клеменс в Мюнстер!