Годишно общо събрание на Европейския форум за развитие

На 27.11.2010 в Мюнстер се състоя VI. Общо събрание на ЕФР. Членовете на сдружението имаха възможността да изберат чрез тайно гласуване и новите членовете на Управителния съвет (УС) и на Надзорния съвет (НС), както следва: г-н Аксел Ремеке (член на НС), г-н Кристиян Боок (член на НС), г-н Йенск Химерих (член на НС), г-н Стоян Монев (председател на УС), г-н Кай Флотман (заместник-председател на УС), г-жа Рени Кущилова (член на УС).

Общото събрание благодари на г-н Мирослав Йончев и на г-жица Пламена Цанкова за тяхната дейност като членове на НС. Кратко време след Общото събрание г-жица Цанкова, г-н Йончев и г-н Химерих получиха грамотите си за освобождаване от длъжност.