Председателят на УС на ЕФР, Стоян Монев, говори по покана на екипа на предаването "Денят започва" по БНТ по темата "Вирусът AH1N1" (т.нар. "свински грип"). Предмет на интервюто бяха взетите във Федерална Република Германия мерки за борба с пандемията. Интервюто може да бъде видено на тази препратка:  http://youtube.com/watch?v=zLlsa1mk_FY.

ЕФР одобри проект за подпомагане на специализацията на българската психоложка г-жа Радостина Антонова, която взе участие в серия от семинари по психология. ЕФР бе информиран за успешното завършване на обучението на 20.11.2009.

Българският лекар д-р Евгений Самсарджиев приключи успешно четиридневната си хоспитация като гостуващ лекар в Клиника Парацелзус (Долна Саксония) в рамките на втория проект за подпомагане на специализацията на източноевропейските лекари. Д-р Самсарджиев хоспитира четири дни в Отделението по вътрешна медицина (хематоонкология) и ще бъде назначен като лекар-асистент в Отделението по лъчетерапия на проф. д-р мед. Вагнер, където той иска да специализира за получаване на квалификацията "специалист по лъчетерапия".  Обучени лъчетерапевти липсват както в България, така и в Германия. С втория проект за подпомагане на специализацията на източноевропейските лекари Клиника Парацелзус и ЕФР поставят знак срещу тенденцията на недостиг на специалисти. Д-р Самсарджиев ще участва първоначално в една едномесечна хоспитация с интензивно езиково обучение в Оснабрюк. Езиковото обучение и стипендия за тази цел се поемат от ЕФР. ЕФР се грижи и за всички организаторни въпроси в съгласие с Клиника Парацелзус. Специализацията се осъществява в рамките на споразумение за сътрудничество между ЕФР и Клиника Парацелзус. УС на ЕФР поздравява на д-р Самсарджиев много късмет и успех при неговата специализация!

На 05.07.2009 в България се състоя избор за ново Народно събрание. Междинните изборни резултати показват ясна победа на опозиционната партия ГЕРБ. Изборите в България са много важни за борбата на страната за повече доверие от страна на европейските институции, които в изминалите години  гледат на нея с недоверие и спряха фондовете за развитие, предназначени за инфраструктура.

ЕФР е общественополезно и непартийно сдружение, което се бори за развитие в бедните региони на Европа. Председателят на УС на ЕФР, Стоян Монев, изпрати поздравителен адрес на 06.07.2009 на бъдещия министър-председател на Република България, г-н Бойко Борисов и му предложи взаимодействе в рамките на общи проекти.

На 06.06.2009 във Федерална Република Германия и в Република България се проведоха избори за Европейски парламент. Германия получава 99, България - 17 места в ЕП. Европейските избори са важен знак за високата степен на общото европейско развитие. При тези избори европейските граждани имат право да даат гласа си по постоянен адрес и не само по националност. УС на ЕФР гласува в Германия.

Д-р Мария Христова получи апробацията си за упражняване на лекарската професия на територията на Федерална Република Германия, след успешно положен изпит. Д-р Христова е участник в проекта на ЕФР за подпомагане на специализацията на източноевропейски лекари в Германия. Издадената апробация е резултат на интензивна работа от страна на ЕФР и на д-р Христова и е успешният край на процедурата по разрешение за започване на специализация и е одобрение на нейното кандидатстване.

Заместник-председателят на УС на ЕФР участва по покана на НП Светлан Стоев в прием на Дипломатическото бюро в Бон на Посолството на Република България в Германия по повод на Националния празник на Република България - III. март.