Председателят на УС на ЕФР и акивен член на Малтийската помощна служба, Стоян Монев, предаде на 02.12.2014 един многофункционален ехографски уред като дарение за един български лекар-специалист по вътрешни болести и кардиология от квартал "Трошево" във Варна. Става дума за уреда GE Logic 400, който е в много добро и запазено състояние и струва до около 6 000 Евро. Дарението ще помогне на някои пациенти, които не могат да си позволят здравна осигуровка в България, но се нуждаят от амбулаторен преглед с такъв апарат. Предишният собственик на уреда бе лекар-специалист в немския град Мюнстер, който го е предоставил на местното поделение на Малтийската помощна служба. ЕФР организира логистиката и транспорта от Мюнстер за Варна за около 350 Евро при тегло на уреда около 250 кг. Ехографът вече бе инсталиран в лекарската практика. Особена благодарност дължим на д-р мед. Габриеле фон Шиерщедт и на градския комендант на Малтийската помощна служба в Мюнстер - г-н Юрген Хайнке!

Голямо природно бедствие, без предизвестие сполетя България. В рамките на няколко последователни дни бяха отбелязани валежи, надвишаващи 150 литра на кв. м. Инфраструктурата, поради своите местни и някои етнически особености, поради изсечените и от малцинствени групи гори, поради причиненото и от тях замърсяване на отводнителните канали и поради презастрояването на района не съумя да отведе към морето водните маси. Създалата се "водна вълна" погуби живота на 13 души, които в този момент са се намирали у дома си или са чакали на автобусна спирка. Едно видео на Нова ТВ показва измеренията на стихията - то може да бъде видяно ТУК.


Д-р Виолета Страшимирова хоспитира от 15.09.2012 до 01.05.2013 в Клиниката по нефрология на Университета в Есен, Германия. По време на нейната хоспитация тя посещава специализирани и провеждани под егидата на ЕФР учебни занятия. След положени изпити на 05.04.2013 Областното управление в Дюселдорф и издаде немска апробация и с това тя стана пълноправен немски лекар! На д-р Страшимирова желаем много професионален опит и положителни емоции през бъдещата и трудово-квалификационна дейност!

На 15.09.2012 започна многомесечната хоспитация на д-р Виолета Страшимирова. Д-р Страшимирова е специалист по вътрешни болести и по нефрология от България, която успешно събира опит в Клиниката по нефрология на Университатската болница на град Есен. Целта на хоспитацията и на съпътстващото я езиково обучение е присъждане на апробацията като лекар във Федерална Република Германия. Опитът, който може да се събере в Германия е много важен за подобряването на съответната медицинска област в България . ЕФР благодари специално на проф. д-р мед. Крибен, ръководител на Клиниката по нефрология, за неговото съдействие!

На 01.09.2012 в Мюнстер се състоя VIII. Общо събрание на ЕФР. Членовете на сдружението имаха възможността да изслушат докладите на Управителния съвет (УС) и на Надзорния съвет (НС) и да обсъдят отминали и настоящи проекти.

VIII. Общо събрание избра и членовете на УС и на НС, както следва: г-н Аксел Ремеке (член на НС), г-н Кристиян Боок (член на НС), г-н Йенс Химерих (член на НС), г-н Стоян Монев (председател на УС), г-н Кай Флотман (заместник-председател на УС), г-жа Рени Кущилова (член на УС).

На 17.112.2011 в Мюнстер се състоя VII. Общо събрание на ЕФР. Членовете на сдружението обсъдиха финансовите параметри на изминалата година и се изказаха оптимистично за бъдещето на ЕФР.

VII. Общо събрание избра и членовете на Управителния съвет (УС), както следва: г-н Стоян Монев (председател на УС), г-н Кай Флотман (заместник-председател на УС), г-жа Рени Кущилова (член на УС). Членовете на УС на ЕФР се избират ежегодно, на Надзорния съвет на всеки две години.

С настоящото съобщение публикуваме горепосочения доклад на немски език тук.  Някои аспекти в него, засягащи лични и/или финансови данни бяха защитени по съобръжения за поверителност. Членовете на ЕФР получават винаги пълната версия на доклада.