ЕФР би се радвал на дарения, подпомагащи дейността ни по всяко време! Дори и малки суми помагат на сдружението при подготовката и при провеждането на неговите общественополезни дейности! Поради институционалното признаване на идеалната ни цел на дейност, ЕФР може да издава и данъчни удостоверения за дарения.

I. Банкови данни
Собственик на сметката: EFE e. V.
Банка: Sparkasse Münsterland Ost
Номер на сметката: 34383513
Банков код: 400 501 50
IBAN: DE83 4005 0150 0034 3835 13
BIC: WELADED1MST

II. Paypal

Можете да ни направите дарение от целия свят чрез PayPal на този имейл-адрес: paypal @ efe-online.eu
Немски данъчен номер: 337/5970/1334, VR-Nr.: 4686

III. Можете да дарите средства и директно на Клона на нашето сдружение в България, като ползвате следните банкови данни:
Собственик на сметката: Клон на сдружение ЕФР
Банка: Банка ДСК – клон Варна
IBAN: BG11STSA93000023933963
BIC: STSABGSFXXX