Надзорният съвет се състои от най-малко едно и не повече от пет лица, избрани от Общото събрание на ЕФР. Членовете на Надзорния съвет се избират с мандат от две години. Членовете на Надзорния съвет не могат да бъдат едновременно и членове на Управителния съвет (УС) на ЕФР или да работят в трудови правоотношения за ЕФР или за негови фирми или филиали, както и за такива, в които ЕФР има участие. Длъжността на членовете на Надзорния съвет е почетна. Надзорният съвет се грижи за прилагането на решенията на Общото събрание, съветва УС при неговата работа и наблюдава дейностите му, когато това е необходимо. При своите решения и действия членовете на Надзорния съвет спазват евентуални релевантни решения и нареждания на Общото събрание на ЕФР.

Действащият Надзорен съвет на ЕФР се състои от едно лице:


I) г-н Кристиан Боок;Име: Кристиан Боок


Контакт: c.book @ efe-online.eu

Позиция в ЕФР: член на Надзорния съвет (от 27.11.2010)
Година на раждане: 1980

Образование/квалификации:
1) болногледач;
2) парамедик;
3) здравен мениджър

Професия:
- референт в Болничното дружество Северен-Рейн-Вестфалия

Езикови познания: немски и английски