Европейският форум за развитие (ЕФР) е немско сдружение за подпомагане на европейското развитие с държавно признати идеална, неполитическа и надпартийни цели на дейност, основано на 17.11.2006 в град Мюнстер (Вестфалия) във Федерална Република Германия.
Общественополезната цел на сдружението по силата на федералното данъчно законодателство е взаимодействие с развиващите се страни и подпомагане на тяхното развитие. Тaзи цел конкретно бива реализирана и чрез долупосочените дейности:

  • провеждане на обменни програми с други европейски страни;
  • подпомагане на проекти в сферата на младежките дейности;
  • провеждане на информационни кампании с цел по-доброто разбиране на другите европейски държави;
  • свързване между заинтересовани и ангажирани хора в областите: младежки дейности, образование, здравеопазване, медицина и социална сфера;
  • междудържавната комуникация и привличане на нови активни членове;
  • насърчаване на проекти за подобряване на развитието в сферата на образованието;
  • хуманитарна помощ и извършване на консултантски дейности.
      

Сдружението ЕФР, което има много активни членове от България и Германия, се радва особено много за разширяването на ЕС на 01.01.2007 и приемането на страните-членки Румъния и България.

Вие имате интерес и бихте желали да подпомогнете ЕФР?


За това съществуват много възможности, като например професионална взаимна работа за осъществяване на общи или зададени проекти.ЕФР по всяко време е заинтересуван за работа по взаимни дейности с други организации, за реализация на общи или зададени проекти за подпомагане на европейското развитие и в сферата на взаимодействието с развиващите се страни.За конкретната реализация на проекти в Германия и в Европейската Общност винаги търсим дейни сътрудници, които искат да участват в областите на обществената дейност, на организирането/подготовката на мероприятия на място и т.н.Повече информация за конкретните ни инициативи можете да намерите в рубриката "Проекти".

Дори и да разполагате с малко свободно време - ние винаги се радваме на нови лица!

Членство


Заявление за членство в ЕФР може да бъде подадено по всяко време на годината. Молим, за тази цел да използвате този формуляр. Формулярът може да бъде сканиран и изпратен на нас по имейл, след като е попълнен и подписан собственоръчно. Годишният членски внос за физически лица възлиза на 18 Евро, при започване на членството еднократно се заплащат 10 Евро.За юридически лица важат други такси.