Всяка (професионална) интеграция в Германия изисква и владеенето на немски език на едно много високо ниво. Всеки лекар трябва да може да разбира пациентите си и да може да разговаря свободно с тях. Не само сложните медицински процедури, но и различните им документни стъпки и разяснителни формуляри са част от лекарската професия. Това разбиране е и условието за издаване на апробацията като лекар.
ЕФР е специализиран в това да подпомага начинаещи лекари езиково и много ефективно и целенасочено да ги подготвя за предстоящото образование и специализация.
При въпроси стоим с удоволствие на Ваше разположение!